Zeměměřické činnosti

Informace pro zeměměřiče

Zeměměřické činnosti jsou oprávněny vykonávat pouze odborně způsobilé osoby. Za odborně způsobilou osobu k výkonu zeměměřických činností se považuje fyzická osoba s ukončeným středoškolským nebo vysokoškolským vzděláním zeměměřického směru. K využití při výkonu zeměměřických činností a ověřování jejich výsledků jsou určeny zejména tyto odkazy:

Právní a technické předpisy

Aplikace, služby a podklady pro zeměměřické činnosti

Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností


ČÚZK - aktuality pro zeměměřiče RSS 2.0 Aktuality určené pro zeměměřiče

Aktuality pro zeměměřiče

03.02.2017
Pro automatický odběr aktualit týkajících se zeměměřických činností lze připojit informační kanál zde.

22.12.2016
Byla spuštěna aplikace pro poskytování ZPMZ v elektronické podobě. Bližší informace zde.